Is Cordaid betrouwbaar?

Is Cordaid betrouwbaar?

Wij zijn weliswaar geen commercieel bedrijf, maar moeten net zo goed investeren in de organisatie, bijvoorbeeld in goed personeel, een betrouwbare donateursregistratie en een financieel systeem. Cordaid wil natuurlijk op een efficiënte en doelmatige manier omgaan met geld van donateurs.

Wat doet Cordaid in Nederland?

Cordaid bestrijdt armoede wereldwijd, dus ook in Nederland. Om dit te bereiken, ondersteunen we kleinschalige initiatieven tegen armoede en uitsluiting die onze boodschap van omzien naar elkaar in de praktijk brengen.

Waar staat Cordaid voor?

Cordaid strijdt voor een menswaardig bestaan voor iedereen In de meeste moeilijke gebieden ter wereld zorgen we voor betere gezondheidszorg, creëren we werk en helpen we gemeenschappen om zich weerbaar te maken tegen rampen. Daarnaast probeert Cordaid altijd noodhulp en structurele ontwikkeling aan elkaar te verbinden.

Hoe heette Cordaid vroeger?

Krachtenbundeling in de Nederlandse ontwikkelingssector Aan het begin van de 21ste eeuw zijn verschillende organisaties en fondsen gefuseerd: Cebemo, Mensen in Nood, Memisa, Kinderstem en de Bond Zonder Naam gingen verder onder de naam Cordaid. Twee decennia later vond er opnieuw een grote integratie plaats.

Wat verdient de directeur van Cordaid?

Cordaid: salaris directeur €144.811, salaris oud-cfo: €135.042 (12 maanden), salaris cfo: €43.775 (2 maanden)

Welke hulporganisaties zijn er in Nederland?

De 11 samenwerkende hulporganisaties bestaan uit CARE Nederland, Cordaid, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en World Vision.

Hoeveel donateurs heeft Cordaid?

Samen met bijna 250.000 donateurs in Nederland en mede dankzij de steun van onder andere de overheid en de Nationale Postcode Loterij, zorgen we voor noodhulp, betere gezondheidszorg, voedselzekerheid, onderwijs, meer veiligheid en een inkomen voor miljoenen mensen.

Wat verdient de directeur van de voedselbank?

De uitschieters in de lijst vonden we bij de Nederlandse Hartstichting, waarbij het jaarsalaris € 153.991 bedroeg. Eén van de weinige organisaties die uitsluitend werkt met vrijwilligers is De Voedselbank.

Wat verdient een directeur van een museum?

Volgens de richtlijn Richtlijn functie- en loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst begint het salaris van een Museumdirecteur bij € 2.561 bruto per maand voor een museum met een omzet lager dan € 500.000 per jaar en loopt op tot maximaal € 5.868 bruto per maand voor een groot museum.

Wat voor goede doelen zijn er?

Bekijk alle Goede doelen

  • Dieren.
  • Gezondheid.
  • Internationale hulp en mensenrechten.
  • Kunst en cultuur.
  • Natuur en milieu.
  • Onderwijs.
  • Religie en levensbeschouwing.
  • Welzijn.

Is het Rode Kruis Nederlands?

Het Nederlandse Rode Kruis maakt sinds 1867 als humanitaire noodhulporganisatie deel uit van het grootste onafhankelijke hulpnetwerk ter wereld: de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging. Dit netwerk bestaat uit: 192 nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen.

Wat verdient de directeur van VluchtelingenWerk?

VluchtelingenWerk Nederland: salaris directeur €161.412.