Wat is de regionale overheid?

Wat is de regionale overheid?

Het totaal van provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Welke gemeenschappen zijn er?

De drie gemeenschappen zijn bevoegd voor persoonsgebonden materies zoals cultuur, onderwijs, welzijn, gezondheid, sport en taal:

  • de Vlaamse Gemeenschap.
  • de Franse Gemeenschap.
  • de Duitstalige Gemeenschap.

Wie behoort tot het Vlaams Gewest?

Het Vlaamse Gewest strekt zich uit over het grondgebied van de vijf Vlaamse provincies: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. De Vlaamse Gemeenschap omvat alle inwoners van Vlaanderen en de Vlaamse inwoners van het tweetalige Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Wat doen de gewesten?

De gewesten in België zijn bevoegd voor de grondgebonden materies: Ruimtelijke ordening: ruimtelijke plannen, bouwvergunningen, stadsvernieuwing, monumenten en landschappen. Wonen en huisvesting: sociale woningbouw, financiële ondersteuning van wonen, woninghuur, woonfiscaliteit.

Wat is regionaal niveau?

Regionaal niveau: Gewesten: Bevoegd voor plaatsgebonden materies (ruimtelijke ordening en stedenbouw, economie, werkgelegenheid, landbouw, openbare werken, vervoer (gedeeltelijk), buitenlandse handel, gemeente-en provinciewet):

Wat zijn de Belgische gemeenschappen?

Naast de drie gewesten telt de federale staat drie gemeenschappen. Men gaat daarbij uit van de “taal”. We spreken dus over de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap.

Wat zijn gewesten en gemeenschappen?

Een gemeenschap is een persoonsgebonden overheid in België en vormt naast het gewest de eerste decentrale laag in de bestuurlijke indeling van België. De gemeenschappen zijn, door de staatshervorming, verantwoordelijk voor zaken die direct aan de mensen zijn gerelateerd als onderwijs, welzijn, sport, media en cultuur.

Hoe heten de 3 gewesten van België?

Naast de federale staat en de gemeenschappen staan de gewesten. Er zijn drie gewesten. De benaming van de drie gewestelijke instellingen is ontleend aan de naam die hun grondgebied draagt. Vandaar dat we spreken (van noord naar zuid) van het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest.

Wat beslissen de gewesten?

In tegenstelling tot de deelstaten in (andere) federaties zijn de gewesten in België alleen bevoegd voor zogenaamde plaatsgebonden aangelegenheden, zoals ruimtelijke ordening en stedenbouw, economie, werkgelegenheid, landbouw, openbare werken, vervoer (gedeeltelijk), buitenlandse handel, gemeente- en provinciewet.

Wat zijn de bevoegdheden van het Vlaams Gewest?

Zo zijn het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest bevoegd voor economie, werkgelegenheid, landbouw, waterbeleid, huisvesting, openbare werken, energie, vervoer (met uitzondering van de NMBS), leefmilieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw, natuurbehoud, krediet, buitenlandse handel.

Welke 5 schaalniveaus zijn er?

Schaalniveaus

  • Lokaal. De straat | de wijk | de stad | de gemeente. BV. De wijk Kralingen | De stad Rotterdam.
  • Regionaal. De regio | de provincie | het landsdeel. BV.
  • Nationaal. Het land. BV.
  • Continentaal. Meerdere landen, een werelddeel. BV.
  • Mondiaal. Meer dan een werelddeel, de wereld. BV.