Hoe bereken je de omtrek en oppervlakte van een parallellogram?

Hoe bereken je de omtrek en oppervlakte van een parallellogram?

Vuistregels

  1. Oppervlakte parallellogram = zijde ยท bijbehorende hoogte.
  2. De bijbehorende hoogte (h) ligt loodrecht op de zijde.

Wat is de formule van oppervlakte?

Je weet: oppervlakte = lengte x breedte.

Hoe bereken je de omtrek uit?

  1. Omtrek = lengte van alle zijden bij elkaar optellen.
  2. Lengte x 2.
  3. Breedte x 2.
  4. Deze uitkomsten bij elkaar optellen.
  5. Denk aan het bepalen van de juiste maateenheid.

Wat is de formule van de omtrek van een trapezium?

Voor de omtrek van een trapezium geldt de volgende regel: Z1+ Z2 + Z3 + Z4.

Is een vierkant een parallellogram?

– Een vierkant is een ruit, want het heeft steeds vier gelijke zijden. – Een vierkant is een rechthoek, want het heeft steeds vier rechten hoeken. – Een vierkant is een parallellogram, want ruiten en rechthoeken zijn parallellogrammen.

Hoe bereken je oppervlakte m2?

De lengte en de breedte vermenigvuldigen Wie de oppervlakte van een ruimte wil berekenen, doet dit door de lengte met de breedte te vermenigvuldigen. Je komt dan uit op een bepaald aantal vierkante meters.

Wat is de formule van de oppervlakte van een vierkant?

Je berekent eigenlijk de oppervlakte van het vierkant door de lengte te vermenigvuldigen met de breedte.

Hoeveel is 100cm?

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm.

Wat is de omtrek van 40m2?

De formule voor het berekenen van de omtrek van een rechthoek of een vierkant is relatief eenvoudig. Je neemt de lengte en de breedte van het stuk land of voorwerp en de som daarvan doe je keer 2.

Hoe bereken je de inhoud van een trapezium?

De hoogte van een trapezium staat haaks op de zijdes. In dit voorbeeld is de hoogte 7 cm. Vermenigvuldig de som van de lengtes van de kleine en de grote basis met de hoogte. De som van de lengtes van de zijdes is 21 cm en de hoogte is 7 cm.